• head_banner_01

วีดีโอ
Proressional ผู้จัดจำหน่ายเครื่องเชื่อมความถี่สูง Solid state มานานกว่า 10 ปี

วีดีโอ

ผลิตภัณฑ์

Igbt Solid State เครื่องเชื่อมความถี่สูง สายการผลิตโรงสีหลอด

โซลิดสเตต HF แยกช่างเชื่อม

เครื่องเชื่อม Igbt ความถี่สูงของโซลิดสเตต

DC Drive Cabinet & คอนโซลกลาง

การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์

100kw igbt เครื่องเชื่อมความถี่สูงเชื่อม 35mm1mm60m, minQ195carton เหล็กกลม tube

IGBT WELDER โซลิดสเตตความถี่สูงชนิดคู่ 250kw

เครื่องเชื่อม HF 100KW สำหรับการเชื่อมอลูมิเนียม Spacer Bar

เครื่องเชื่อมท่อใหญ่ 500kw

เครื่องเชื่อมท่อเหล็กคาร์บอนแขนยาว

สายโรงสีหลอด ERW 500KW